Актуално

Проект

Проект
Юли 06, 2020

Фирма “Енигма Козметикс” ЕООД е бенефициент по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, оперативна програма Иновации и конкурентноспособност, Договор № BG16RFOP002-2.073-2923-C01.

 

Кратко описание на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал в “Енигма Козметикс” ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в дружеството.

: 06.07.2020