Какво е солна стая

Какво е солна стая / халотерапия?

Солната терапия е естествен, без медикаментозен, холистичен и приятен метод за подобряване на физическото състояние при различни заболявания и профилактика при хора от всички възрасти. Ефектът се постига чрез вдишването или попадането върху кожата на сух солен аерозол.

 

На какво се дължи профилактичният ефект на солта?

Ефективността на профилактиката със сол се дължи главно на две причини:

  • солта има антибактериално, антимикотично и противовъзпалително действие (установено е, че средата в солните стаи е изключително стерилна);
  • солта има естествената способност да излъчва отрицателни йони, с което се неутрализира положителния заряд в телата ни.

Солната стая е изцяло изградена от сол, а специфичният микроклимат в помещението се създава чрез халогенератор. 

История

Солта, като средство за лечение е използвана от древни времена, но за първи път е документирана през 1843 година, от полския лекар Феликс Бочковски, който забелязал, че хората, работещи в солните мини в Полша, се радвали на отлично здраве и добро настроение, въпреки тежките условия на труд .
Те почти никога не страдали от простуда и всякакви белодробни заболявания, които били често срещани при останалото население. Това заинтригувало терапевта и след кратко проучване той установил, че това се дължи на НАСИТЕНИЯ СЪС СОЛ ВЪЗДУХ, който миньорите вдишват ежедневно.
Така солните мини в Полша и Източна Европа стават популярни санаториуми, привличайки посетители от целия свят.

 

Ефективността на лечението със сол се дължи главно на две причини:

  • Солта има антибактериално, антимикотично и противовъзпалително действие
  • Солта има естествената способност при нагряване да излъчва отрицателни йони, с което се неутрализира положителния заряд натрупан в тялото ни.